Kategori: Entreprenad

Husflyttning kan vara ett alternativ

Att flytta ett hus är ett omfattande projekt som kräver stor kompetens och erfarenhet. Dock är husflyttning 100% möjligt att utföra och är i många fall en nödvändighet. Det finns mycket att ta ställning till när man bedömer hur ett sånt här projekt ska utföras. Det handlar dels om ekonomiska frågor, men också om konstruktionstekniska sådana och om förflyttningstekniska funderingar.

Inget projekt är det andra likt och man måste i varje fall ta ställning till en rad olika frågor och fixa skräddarsydda lösningar för det unika projektet i fråga. Detta gäller naturligtvis även i många andra sammanhang men det är väldigt uppenbart i fallet med just husflyttning.

Vissa förutsättningar måste dock finnas för att en husflyttning ska gå att kunna utföra. Ibland är det inte möjligt eller inte att rekommendera och då brukar generellt företaget som anlitas avråda från att en sån här flytt ska ske. Då får man hitta en annan lösning på problemet, helt enkelt.

Husflyttning en komplex situation

Den vanligaste frågan att ta ställning till är huruvida det är rent ekonomiskt är värt att flytta huset. Man då får fundera över och göra beräkningar på är dom själva huset är mer värt än kostnaden för en flytt. Att flytta hus är givetvis väldigt omfattande till sin natur och är inte automatiskt en ekonomiskt fördelaktig aktion.

Det kan dock vara intressant att se över situationen för att se om husflyttning kan vara någonting man vill använda sig av. Det naturliga är att konsultera en firma som utför en analys åt dig, som tar hänsyn både till det praktiska och ekonomiska och som kan göra en uppskattning av situationen. De brukar snabbt kunna få överblick över vad som är möjligt och inte möjligt att göra.

Entreprenad | Comments Off on Entreprenad

Anlita Kanonaden för markentrepenad

Vid stora projekt och arbeten är det väldigt viktigt och dessutom alltid bäst att alltid samarbeta med professionella och erfarna företag och arbetare eftersom att detta är något som varje gång kommer att löna sig i slutändan och kommer även att vara positivt såväl under projektets gång som efteråt när man får det färdiga resultatet. Kanonaden Entreprenad som arbetar inom ett stort geografiskt område så som Göteborg, Linköping, Stockholm, Jönköping och Norrköping med markentrepenad och markarbeten är därför ett av de företag som ni kan räkna med är de allra bästa inom sin bransch idag.

Då de utför arbeten som terrasseringar, vägbyggnationer, VA-arbeten samt grundläggning åt såväl privata kunder som förvaltningar och företag sedan många år tillbaka kan ni garanterat räkna med att de har såväl erfarenheten som kunskapen om hur markentrepenad alltid ska utföras på bästa sätt på ett så kostnadseffektivt såväl som tidseffektivt sätt som ni som kunder bara kan önska för att alltid vara bäst på marknaden. Då de alltid har en stor flexibilitet samt enbart professionell personal kommer ni alltid få markarbeten och markentrepenad i högsta kvalitet oavsett hur stort eller litet ert nuvarande projekt och arbete är.

Egen maskinpark och eget krossverk

Då man på Kanonaden Entreprenad har arbetat med markentrepenad i många år har man kunnat bygga upp en komplett och fullvärdig maskinpark för att alltid ha precis allt som behövs för att utföra de markarbeten som ni kan komma att behöva av dem. De lägger stor vikt vid att alltid kunna erbjuda det allra bästa för sina kunder, något som innebär allt maskineri som kan behövas tillsammans med kunnig och erfaren personal. 

De har även egen leverans av det mesta insatsmaterial som kan behövas som bland annat matjord, sand samt grus- och krossprodukter som kommer från deras egna krossverk och därför kan de också hålla kostnaderna för dig som kund mycket låga.

Entreprenad | Comments Off on Entreprenad